α,3-Dibrom-4-fluortoluol ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

H61399.06EA 30.5 EUR
H61399.06 H61399.14 H61399.22
α,3-Dibrom-4-fluortoluol ≥97%
α,3-Dibrom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
Molekulargewicht: 267,92
Schmelzpunkt: 41 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037367
CAS-Nummer: 78239-71-1
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR